Cách đặt pass khóa folder bảo vệ không cần phần mềm an toàn, hiệu quả

Các bạn có nhiều tài liệu quan trọng trong laptop. Và bạn muốn bảo mật những tài liệu ấy nhưng cài đặt phần mềm phức tạp khiến bạn không thực sự hài lòng. Đừng lo lắng, hôm nay laptop Retro sẽ giới thiệu đến các bạn cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn, hiệu quả không cần phần mềm, cùng tham khảo ngay nhé!

4 Bước khóa folder đơn giản không cần phần mềm

Bước 1: Đầu tiên vào ổ đĩa C của máy tính, click chuột phải, chọn New -> Folder, tạo một thư mục mới với tên bất kì để lưu trữ những thư mục cần bảo vệ.

(Ví dụ: mình sẽ đặt tên cho thư mục mới là HowtoGreekFolder).

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

 

Bước 2:

  • Đúp chuột vào thư mục mới tạo để mở thư mục. Tại một vị trí bất kì trong thư mục, hãy click chuột phải, chọn New -> Text Document.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Mở file New Text Document bạn vừa tạo và copy đoạn mã code sau đây vào nhé.

Mã code:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

  • Tuy nhiên, các bạn hãy thay thế PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà các bạn muốn thiết lập. Sau đó, lưu file với tên locker.bat và xóa file New Text Document đi.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 3: Click đúp chuột vào loker.bat, khi đó, một thư mục mới có tên Private sẽ xuất hiện. Thư mục Private sẽ là nơi để bạn lưu giữ tất cả những tập tin quan trọng.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

 

Bước 4:

  • Sau khi sao chép những tập tin quan trọng cần bảo mật vào thư mục Private, bạn sẽ tiến hành khóa thư mục đó lại. Rồi click đúp chuột vào tập tin loker.bat, một hộp thoại với dòng lệnh “Are you sure you want to lock the folder (Y/N)” sẽ hiện ra, lúc này tại vị trí con trỏ chuột, bạn điền “Y” rồi ấn enter.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Thư mục Private sau đó sẽ bị khóa lại và biến mất.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Để mở lại thư mục Private, bạn hãy đúp chuột vào tập tin locker.bat, nhập mật khẩu bạn đã tạo ở bước 2, thư mục Private sẽ hiện ra trở lại.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Cách xem lại file khi đã khóa folder

Bước 1: Trong cửa sổ thư mục, hãy chọn View, tiếp đến click chọn Options nằm ở phía trên bên phải.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

 

Bước 2: Trên màn hình xuất hiện hộp thoại Folder Options, các bạn click vào thẻ View, sau đó bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended).

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

 

Bước 3: Một thông báo sẽ hiện ra như hình bên dưới, click chọn Yes là được. Khi đó, các bạn sẽ xem lại được những file mà bạn đã khóa folder.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Nếu quên pass thì mở folder bằng cách nào?

Nếu vô tình bạn quên mất mật khẩu đã cài đặt để khóa folder, đừng lo lắng, chỉ cần click chuột phải vào tập tin locker.bat, sau đó chọn Edit, cửa sổ Text Document sẽ hiện ra và bạn chỉ cần chỉnh sửa lại mật khẩu, vậy là xong rồi.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

<<Xem thêm: Tuổi thọ trung bình của laptop là bao lâu >> 

Mời bạn ghé xem Fanpage của chúng tôi: Laptop Retro