Đặt pass khóa folder bảo vệ không cần phần mềm an toàn nhất

Bạn có nhiều tài liệu quan trọng trong laptop. Bạn muốn bảo mật những tài liệu ấy nhưng cài đặt phần mềm phức tạp khiến bạn không thực sự hài lòng. Đừng lo lắng, hôm nay Tiệm laptop Retro sẽ giới thiệu đến bạn cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm, cùng tham khảo nhé!

1. 4 Bước khóa folder đơn giản không cần phần mềm

Bước 1: Bạn vào ổ đĩa C của máy tính, click chuột phải, chọn New -> Folder, tạo một thư mục mới với tên bất kì để lưu trữ những thư mục cần bảo vệ.

(Ví dụ: mình sẽ đặt tên cho thư mục mới là HowtoGreekFolder).

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 2:

  • Đúp chuột vào thư mục mới tạo để mở thư mục. Tại một vị trí bất kì trong thư mục, bạn click chuột phải, chọn New -> Text Document.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Mở file New Text Document bạn vừa tạo và copy đoạn mã code sau đây vào.

Mã code:

cls

@ECHO OFF

title Folder Private

if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)

set/p “cho=>”

if %cho%==Y goto LOCK

if %cho%==y goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren Private “HTG Locker”

attrib +h +s “HTG Locker”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Enter password to unlock folder

set/p “pass=>”

if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL

attrib -h -s “HTG Locker”

ren “HTG Locker” Private

echo Folder Unlocked successfully

goto End

:FAIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md Private

echo Private created successfully

goto End

:End

  • Tuy nhiên, các bạn hãy thay thế PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu mà bạn muốn thiết lập. Sau đó, lưu file với tên locker.bat và xóa file New Text Document đi.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 3: 

Click đúp chuột vào loker.bat, khi đó, một thư mục mới có tên Private sẽ xuất hiện. Thư mục Private sẽ là nơi để bạn lưu giữ tất cả những tập tin quan trọng.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 4:

  • Sau khi bạn sao chép những tập tin quan trọng cần bảo mật vào thư mục Private, bạn sẽ tiến hành khóa thư mục đó lại. Bạn click đúp chuột vào tập tin loker.bat, một hộp thoại với dòng lệnh “Are you sure you want to lock the folder (Y/N)” sẽ hiện ra, lúc này tại vị trí con trỏ chuột, bạn điền “Y” rồi ấn enter.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Thư mục Private sau đó sẽ bị khóa lại và biến mất.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

  • Để mở lại thư mục Private, bạn đúp chuột vào tập tin locker.bat, nhập mật khẩu bạn đã tạo ở bước 2, thư mục Private sẽ hiện ra trở lại.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

2. Cách xem lại file khi đã khóa folder

Bước 1: Trong cửa sổ thư mục, bạn chọn View, tiếp đến click chọn Options nằm ở phía trên bên phải.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 2: Trên màn hình xuất hiện hộp thoại Folder Options, bạn click vào thẻ View, sau đó bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended).

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Bước 3: Một thông báo sẽ hiện ra như hình bên dưới, bạn click chọn Yes là được. Khi đó, bạn sẽ xem lại được những file mà bạn đã khóa folder.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

3. Nếu quên pass thì mở folder bằng cách nào

Nếu bạn vô tình quên mất mật khẩu đã cài đặt để khóa folder, đừng lo lắng, bạn chỉ cần click chuột phải vào tập tin locker.bat, sau đó chọn Edit, cửa sổ Text Document sẽ hiện ra và bạn chỉ cần chỉnh sửa lại mật khẩu, vậy là xong rồi.

Cách đặt pass khóa folder bảo vệ thư mục an toàn nhất không cần phần mềm

Còn bây giờ, xin chào, chúng tôi là Tiệm Laptop Retro.

Mời mọi người quẹo lựa, quẹo lựa.

Trang sản phẩm của Retro: https://laptopretro.vn/san-pham/

Trang Fanpage Facebook Laptop Retro: https://www.facebook.com/tiemlaptopretro