Laptop là gì?

Laptop là gì?

Dạng vật chất có hình thù cố định gần giống một bìa sách 2 mặt. Một “bìa” có nhiều nút nhấn, một “bìa” có màn hình. Ngắn gọn là dùng để làm việc, giải trí và tìm thông tin để cứu thế giới.

Mình dùng nó làm gì?

Kết nối với loài người và tạo ra tiền thông qua công việc múa may quay cuồng.