🌟CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ – HOÀN TIỀN

– Cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày đầu với laptop không đạt chất lượng và phát sinh lỗi phần cứng.

– Lỗi 1 đổi 1: Miễn phí đổi máy mới hoặc đổi qua laptop khác tuỳ ý trong 15 ngày đầu tiên.

– Từ thời điểm mua máy đến dưới 15 ngày, quý khách hoàn trả máy sẽ khấu hao 10% giá trị máy khi mua hàng.

– Từ 15-45 ngày, quý khách hoàn trả máy sẽ khấu hao 20% theo giá giá máy ở thời điểm hiện hành và có thể chênh lệch đôi chút tuỳ thuộc vào tình trạng thực tế của máy.

– Từ sau 45 ngày, quý khách hoàn trả máy sẽ khấu hao 30% theo giá giá máy ở thời điểm hiện hành và có thể chênh lệch đôi chút tuỳ thuộc vào tình trạng thực tế của máy.

——————————

Lưu ý: Chính sách trên áp dụng cho các quý khách hàng có nhu cầu hoàn trả máy. Đối với các khách hàng có nhu cầu đổi máy sẽ được giảm 5% so với các mức thời gian trên.